Spear innstallation - Kidlink/Kidart - Role-play lino prints - Role-play games - "In the Office" - Metal Graphic prints - PostersChristmas cards - Knitware - Jewelry

KidBook KidArtists KidTeam Competitions

Kidlink/Kidart

Bilder som gir noen inntrykk av arbeidet i Kidlinks KidArt, som jeg ledet fra 2001-2008.